from technology to value

Visie TechAlive!

“Technologie gaat een steeds grotere rol spelen in het oplossen van problemen die onze welvaart en welzijn bedreigen: vergrijzing, tekort aan mensen en budget in medische- en ouderenzorg, milieuvervuiling, energietekorten, voedselschaarste, groeiende behoefte aan mobiliteit en sociale betrokkenheid.”

Mijn ervaring leert dat in deze dynamiek, technologiebedrijven zich vaak te bescheiden opstellen of zich voornamelijk blijven richten tot de technische gemeenschap met een dito boodschap.

Daardoor missen ze echter relevante beslissers en beïnvloeders in hun speelveld en daarmee groeikansen voor hun organisatie.

Ik heb TechAlive! opgericht om bedrijven en organisaties die verantwoordelijk zijn voor technologische ontwikkeling de plaats in de samenleving en de waardering te geven die ze verdienen bij de spelers die ze laten groeien.”

Is your tech alive?

Carlo van Pelt, 6 augustus 2012